Verksamhetsbeskrivning

Itania AB är ett konsultföretag som sysslar med systemutveckling.

Vi har kompetens inom bland annat följande:

Databaser

SQL Server (6.5, 7, 2000, 2005, 2008), Access, Oracle

Programmeringsspråk

C#, Visual Basic, VBScript, Javascript, DHTML, XML, WML, SAGE, SQL, (C, C++, Java)

Tekniker

.NET, ASP.NET, ASP, Active Directory, COM, COM+, ADO, ADO.NET

Operativsystem

Från Windows 95 till Windows 2003 Server och Windows 7.

Verktyg/mjukvara

Microsoft Visual Studio.NET
Microsoft Visual Studio 6.0
Microsoft Reporting Services (2000, 2005)
IBM Rational ClearCase
IBM Rational ClearQuest
Mercury QualityCenter
TakeControl Toolshop
Oracle Forms

De flesta administrativa program från Microsoft (Visio, MS Project, Office o s v)

Systemutveckling

Fas
Förstudie
Analys
Design
Implementation
Test
Drift och underhåll

Roll
Projektledare
Systemarkitekt
Programmerare
Testare
Dokumentatör

Generell systemkännedom

CRM-system
Testsystem
Felrapporteringssystem
Returhanteringssystem